Sektori u kojima radimo

Proizvodnja električne energije iz vetra >>

 • Studija izvodljivosti – unapređenje sistema daljinskog grejanja u Šapcu;
 • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja projekta male hidroelektrane “Moravica” (2,4 MW), Opština Arilje;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda 400 kV od dalekovoda br. 453 Drmno-Pančevo do uvođenja u trafostanicu vetroelektrane Čibuk;
 • Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti – CHP i geotermalna postrojenja;
 • Due diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja projekta malih hidroelektrana “Selova” i “Rovni”;
 • Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Nikola Tesla A” (1650 MW);
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta – privremeno skladištenje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za njihovo kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći u Titan cementari Kosjerić;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta spaljivanja zaplenjenih cigareta i narkotika u TE „Nikola Tesla“, Obrenovac;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta ugradnje sistema „on-line“ i automatskog uzorkivača uglja u TENT B, Obrenovac;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 116 MW i prelaska na indirektni režim rada u TO „Voždovac“, Beograd;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje kotlarnice, ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 140 MW, izgradnje izmenjivačke stanice i izmeštanja gasne regulacione stanice u TO „Novi Beograd“;
 • Studija izvodljivosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije – 38 potencijalnih lokacija za izgradnju malih hidroeletrana;
 • Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Kostolac B”.
 • Procena stanja životne sredine na lokaciji aerodroma Nikola Tesla Beograd;
 • Due Diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Koridora Vc u Bosni i Hercegovini;
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge Beograd – Niš, na deonici Stalać – Đunis;
 • Modernizacija železničke pruge Trupale (Niš) – Preševo – granica sa  Makedonijom;
 • Studija izvodljivosti rekonstrukcije puta “Novi Sad-Šabac-Loznica-Požega”;
 • Opština Apatin – Industrijska zona – Studija izvodljivosti;
 • Slobodna zona Jug, Logistički centar Niš – Studija izvodljivosti;
 • Logistički centar Pirot – Studija izvodljivosti;
 • Vladičin Han – Regionalna industrijska zona „Jug“ – Studija izvodljivosti.
 • Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Kragujevcu – Studija izvodljivosti;
 • Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Nišu – Studija izvodljivosti;
 • Prioriteti u oblasti snabdevanja vodom i komunalnih otpadnih voda u Pomoravskom okrugu – Studija izvodljivosti;
 • Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zrenjaninu – Studija izvodljivosti;
 • Zaštita voda u slivu Bovanskog jezera – Studija izvodljivosti;
 • Čačak – centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – Studija izvodljivosti;
 • Raška – Otpadne vode i snabdevanje vodom – Studija izvodljivosti;
 • Novi Pazar – Sistem za upravljanje otpadnim vodama – Studija izvodljivosti;
 • Tehnička pomoć za pripremu investicionog projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Prilepu, Makedonija;
 • Regionalni sistem za snabdevanje vodom „Morava“ – Studija izvodljivosti;
 • Akcioni plan zaštite jezera Ćelije;
 • Regionalni sistema za snabdevanje vodom „Kolubara“ – Studija izvodljivosti;
 • Jugozapadna Bačka – Regionalni sistem snabdevanja vodom – Studija izvodljivosti;
 • Pčinjski okrug – Regionalni sistem snabdevanja vodom – Studija izvodljivosti.
 • Studija izvodljivosti i izrada projektne i tenderske dokumentacije integrisanog sistema za upravljanje otpadom za Istočni i Severoistočni region u Makedoniji;
 • Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja tretmana i odlaganja komunalnog otpada u Gradu Beogradu;
 • Zrenjanin – Regionalni sistem upravljanja otpadom – Studija izvodljivosti;
 • Istraživanja zagađenosti zemljišta i podzemnih voda na području nesanitarnih deponija u Pirotskom okrugu;
 • Regionalni sistem upravljanja otpadom u Pirotskom okrugu – Master Plan zatvaranja postojećih deponija;
 • Projektovanje i ugradnja mreže osmatračkih bunara u cementari Holcim Novi Popovac;
 • Plan upravljanja otpadom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu;
 • Izrada nacrta Pravilnika o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB.
 • Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu lokacije za proizvodnju gumenih creva i termoplastičnih cevi za automobilsku industriju, Srbija;
 • Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na lokaciji za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa, Srbija;
 • Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu dve lokacije za proizvodnju „boxspring“ kreveta, Bosna i Hercegovina;
 • Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju valjčića, Bosna i Hercegovina;
 • Desktop procena stanja zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju ravnog stakla, Hrvatska;
 • Provera usaglašenosti zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu u Magna Seating d.o.o., Odžaci;
 • Due Diligence provera zaštite životne sredine preduzeća „Rudnik Kovin“;
 • Audit zaštite životne sredine u fabrici cementa „Lafarge“ i pripadajućih kopova, Beočin;
 • Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;
 • Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila u Beogradu;
 • Faza I procene stanja životne sredine na tri lokacije preduzeća za proizvodnju čeličnih i aluminijumskih profila, Beograd;
 • Faza I procene stanja životne sredine fabrika za proizvodnju boja i lakova u Srbiji i Makedoniji;
 • Studija o proceni uticaja projekta farme za tov brojlera „Piljan Komerc“, Boljevci, opština Surčin;
 • Due Diligence analiza zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu „Poljoprivrednog kombinata Beograd“, Srbija;
 • Studija o proceni uticaja projekta punionice prirodne mineralne vode, selo Ključ, opština Mionica;
 • Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu produktovodne mreže JP Transnafta.
 • Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Nišu;
 • Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Beogradu;
 • Vizitorski centar Gamzigrad Romuliana – Studija izvodljivosti;
 • Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Subotici;
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišno-prodajnog kompleksa „Tempo“ u Kragujevcu;
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta centra za održavanje remont teretnih vozila u Dobanovcima, Opština Surčin;
 • Faza I procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Skoplju, Makedonija;
 • Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura, Hrvatska;
 • Faza I procene stanja životne sredine grinfild lokacije na Hvaru, Hrvatska;
 • Faza I procene stanja životne sredine na jedanaest lokacija u Beogradu i Nišu predviđenih za gradnju nepokretnosti;
 • Revitalizacija srednjevekovne tvrđave Golubac – Studija izvodljivosti;
 • Integrisani razvoj turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru – Studija izvodljivosti;
 • Studija procene postojećeg stanja životne sredine u široj zoni izvorišta buduće punionice prirodnih mineralnih voda na području Ključ-Rajković, Opština Mionica.