Скочи на садржај

O nama

Branislav Sekulović

Branislav se u prethodnih dvadeset pet godina bavio se naučno-istraživačkim i nastavnim radom na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, istraživanjem zagađenja podzemne sredine i konsultantskim radom u oblasti zaštite životne sredine. Kao rukovodilac ili član tima učestvovao na brojnim projektima procene uticaja na životnu sredinu pred domaćim nadležnim organima kao i u procenama uticaja u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija.

Od 2006. godine u kontinuitetu je angažovan na projektima finansiranim od strane Delegacije EU kao ekspert za procenu uticaja na životnu sredinu. Autor je više naučnih radova i član više strukovnih udruženja.

Maja Simov

Maja je u prethodnih dvadeset godina radila na raznim tipovima procena greenfield i brownfield projekata, due diligence proverama i procenama stanja životne sredine na industrijskim i komercijalnim lokacijama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, BiH i Crnoj Gori. Bila je član tima na različitim domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i projekte finansirane od EBRD, EIB, IFC i Delegacije EU.

Radila je i kao konsultant za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine i ocenjivač usaglašenosti sistema sa standardom ISO 14001. Član je Tehničkog komiteta 207 za upravljanje zaštitom životne sredine Instituta za standardizaciju Srbije.

Saradnici i tehnički eksperti

Usled raznorodnosti projekata na kojima radimo, uspostavili smo čvrstu saradnju sa spoljnim saradnicima koji se bave specifičnim aspektima zaštite životne sredine. Naši saradnici su priznati u oblastima kojima se bave. U zavisnosti od tipa projekta, u realizaciju uključujemo saradnike za modelovanje kvaliteta vazduha, hidrološke analize, zaštitu biodiverziteta, hidrobiološke analize, hidrogeološka istraživanja, upravljanja hemikalijama, modelovanje buke, itd.