Скочи на садржај

Dubinska analiza (Due Diligence) zaštite životne sredine

  • Desktop procena stanja životne sredine na lokaciji;
  • Kratka („Red Flag“) procena stanja životne sredine na lokaciji;
  • Provera pre podnošenja ponude;
  • Procena stanja životne sredine na lokaciji (Faza I) za potrebe prodavca;
  • Procena stanja životne sredine na lokaciji (Faza I) za potrebe kupca;
  • Provera usklađenosti sa propisima ili standardima u oblasti zaštite životne sredine; 
  • Uporedna („gap“) analiza projekta u odnosu na zahteve finansijera / kreditora.

Relevantni projekti

Provera usklađenosti projekta distributivnog centra kriogenih i tehničkih gasova Istrabenz Plini (SIAD Grupa) u Šimanovcima sa zahtevima EBRD u oblasti zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.
Klijent: EBRD

Due diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja projekta autoputa na Koridoru Vc (Buna-Počitelj, Donja Gračanica – Zenica Sever, Johovac-Rudanka, Rudanka-Podnovlje, Johovac – Vukosavlje), Bosna i Hercegovina.
Klijenti: EBRD / EIB

Due diligence analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja istočne deonice planirane pruge na Koridoru VIII (Kriva Palanka – Deve Bair, 23 km), Severna Makedonija.
Klijenti: EBRD / EIB

Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura, Dugi Rat, Hrvatska. Za potrebe kupca.

Due diligence analiza zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu preduzeća za proizvodnju boja i lakova u Skoplju, Severna Makedonija. Za potrebe kupca.