Скочи на садржај

Procena uticaja na životnu sredinu

  • Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja – u sklopu prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti;
  • Savetodavne usluge u postupku ishodovanja uslova, saglasnosti i dozvola;
  • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, IFC);
  • Procena uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima Republike Srbije;
  • Planovi upravljanja zaštitom životne sredine;
  • Izrada GIS tematskih karata i vizuelizacija geoprostornih podataka.

Relevantni projekti

Studija izvodljivosti – Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Kragujevca  (180,000 ES), Srbija.

Studija izvodljivosti – Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja integrisanog sistema upravljanja otpadom za Istočni i Severoistočni region, Severna Makedonija.  

Studija izvodljivosti – Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Niša  (250,000 ES), Srbija.

Studio o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja rekonstrukcije i modernizacije postojeće pruge Beograd – Niš, na deonici Stalać – Đunis (18 km), Srbija – faza Studije izvodljivosti.

Studija izvodljivosti – Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja planiranog projekta unapređenja sistema daljinskog grejanja u Šapcu, Srbija.