Obnovljivi izvori energije

Energija vetra i
zaštita životne sredine

Zahtevi zakonskih propisa Republike Srbije i međunarodnih standarda

Poslednjih deset godina učestvujemo u razvoju projekata vetroparkova, pomažući investitorima da ispune zahteve zakonskih propisa Republike Srbije i međunarodnih standarda zaštite životne sredine. 

Imamo multidisciplinarni pristup i zajedno sa kolegama specijalistima za pojedine aspekte rada vetroturbina pružamo celokupnu uslugu zaštite životne sredine u različitim fazama razvoja vetroparka. Kada se finansiranje vetroparka obezbeđuje iz sredstava finansijskih institucija koje posluju u skladu sa Ekvatorskim principima, pomažemo da se projekat strukturira u skladu sa ovim principima i primenjenim standardima zaštite životne sredine međunarodnih banaka.

Procena uticaja vetroparka na životnu sredinu

Procena uticaja vetroparka na životnu sredinu pred nadležnim organom se vrši za potrebe ishodovanja Građevinske dozvole. Procenu uticaja takođe može zahtevati i finansijska institucija koja razmatra finansiranje vetroparka. Iako između ova dva postupka postoje određene razlike, proces procene uticaja sprovodimo kao jedinstven i integrisan. Nacionalna Studija o proceni uticaja (EIA) i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA) su rezultat istovetnog rada a ukoliko postoje razlike među njima u smislu graničnih vrednosti, projekat će biti usklađen sa standardom koji je strožiji.

Ostale usluge

Pored procene uticaja na životnu sredinu pružamo i sledeće usluge:

 • Due diligence analiza projekta vetroparka za potrebe kupca ili prodavca;
 • Gap analiza projekta u odnosu na zahteve standarda međunarodnih finansijskih institucija i pomoć u dostizanju zahteva standarda;
 • Savetovanje u fazi planiranja projekta i analize izvodljivosti;
 • Izrada fotomontaža vetroturbina u skladu sa smernicama NatureScott;
 • Modeliranje efekta treperenja senke;
 • Upravljanje zaštitom životne sredine tokom izgradnje i/ili rada vetroparka.

Projekti u kojima smo učestvovali

 • Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja projekta vetroparka „Crni Vrh” instalisane snage do 150 MW; zajedno sa Pepper Advisory (UK), Link011, Fauna C&M, Ion Acoustics (UK); Klijent: Crni Vrh Power;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Pupin” instalisane snage do 95,5 MW; zajedno sa Pepper Advisory (UK), Link011, Fauna C&M, Ion Acoustics (UK); Klijent: Enlight-K2 Wind;
 • Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu tri vetroparka u Južnom Banatu; zajedno sa Zylwood Consulting (UK) and Natural Power (UK). Klijent: IFC;
 • Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu za projekat vetroparka „Alibunar A” instalisane snage 99 MW; zajedno sa Atkins (UK); Klijent: EBRD / Windvision Windfarm A;
 • Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu za projekat vetroparka Čibuk”; zajedno sa Atkins (UK); Klijent: IFC / Continental Wind Partners;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Kovačica” instalisane snage 104,5 MW; zajedno sa WSP (UK); Klijent: Electrawinds-K;
 • Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Čibuk“ instalisane snage 158 MW; zajedno sa Atkins (UK); Klijent: Continental Wind Partners.