Procena uticaja na životnu sredinu

Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu tri vetroparka u Južnom Banatu

 • Godina

  2018

 • Klijent

  IFC

 • Zemlja

  Serbia

 • Nosilac posla

  Zylwood Consulting (UK)

Opis projekta: Banka je angažovala Zylwood Consulting (V.Britanija), Natural Power (V.Britanija) i InSitu da urade procenu kumulativnog uticaja na životnu sredinu tri vetroparka: Čibuk 1 (158 MW), Alibunar (42 MW) i Kovačica (104 MW), u Južnom Banatu. Sva tri vetroparka su izgrađena i priključena na mrežu.

Procena uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i modernizacije postojeće pruge Beograd – Niš, na deonici Stalać – Đunis

 • Godina

  2015-2016

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Opis projekta: Izrada Studije izvodljivosti modernizacije postojeće pruge na dužini od oko 17 km. Projekat realizovan od strane konzorcijuma Mott MacDonald, CesCOWI, WS Atkins.
Naši zadaci: (1) Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa zahtevima EBRD, (2) Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa regulativom Republike Srbije;
Klijent: EBRD;
Korisnik: JP „Železnice Srbije“.

Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja tretmana i odlaganja komunalnog otpada u Gradu Beogradu

 • Godina

  2015-2016

 • Klijent

  IFC

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Fichtner (Nemačka)

Lokacija projekta: Grad Beograd;
Opis projekta: Deo tehničke savetodavne usluge koju IFC pruža Gradu Beogradu u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada. Preliminarna procena uticaja se odnosila na izgradnju i rad postrojenja za tretman i odlaganje otpada, uključujući i izgradnju sanitarne deponije za rezidualni neopasni i inertni otpad i sanaciju postojeće deponije u Vinči.

Procena kumulativnog uticaja na životnu sredinu za projekat vetroparka “Alibunar A” instalisane snage 99 MW, Opština Alibunar

 • Godina

  2015

 • Klijent

  Windvision Operations (Srbija)

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Opis projekta: Nakon što je urađena due diligence analiza projekta za potrebe investicione banke, bilo je neophodno uraditi procenu kumulativnog uticaja projekta na životnu sredinu.

Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka “Kovačica” instalisane snage do 125 MW, Opština Kovačica

 • Godina

  2013-2014

 • Klijent

  Electrawinds (Srbija)

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WSP (V. Britanija)

Opis projekta: Sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu planiranog vetroparka u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD) kao i zahtevima propisa Republike Srbije. Postupak je obuhvatio utvrđivanje obima i sadržaja, izradu Studije i javne konsultacije. Saglasnost na Studiju je izdata u martu 2014;
Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja projekta male hidroelektrane “Moravica” (2.4 MW), opština Arilje

 • Godina

  2013

 • Klijent

  Enso Hydro (Austrija)

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Energy Saving Group (Srbija)

Lokacija projekta: Opština Arilje, reka Moravica;
Opis projekta: Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa standardima IFC. Za potrebe izrade studije izvršena su hidrobiološka istraživanja na reci Moravici, hidrološka analiza, i druga istraživanja. Studija sadrži prateći set dokumenata – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnih pitanja kao i Plan uključivanja zainteresovanih strana;

Procena uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Čibuk“ instalisane snage 158 MW, Opština Kovin

 • Godina

  2011-2012

 • Klijent

  Continental Wind Partners (Srbija)

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Opis projekta: Sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu planiranog vetroparka u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija (EBRD) kao i zahtevima propisa Republike Srbije. Postupak je obuhvatio utvrđivanje obima i sadržaja, izradu Studije i javne konsultacije. Saglasnost na Studiju je izdata u novembru 2012;
Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje dalekovoda 400 kV od dalekovoda br. 453 Drmno-Pančevo do uvođenja u trafostanicu vetroelektrane Čibuk

 • Godina

  2012

 • Klijent

  Vetroelektrane Balkana

 • Zemlja

  Srbija

Lokacija projekta: Opština Kovin;
Opis projekta: Zahtev za utvrđivanje potrebe o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje nadzemnog dalekovoda 400 kV dužine 10.7 km. Rešenje da nije potrebna izrada Studije izdato 2012. godine;
Nadležni organ: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.

Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Nikola Tesla A” (1650 MW)

 • Godina

  2011-2012

 • Klijent

  Elektroprivreda Srbije

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Saglasnost na Studiju dobijena 2012.
Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

Procena uticaja na životnu sredinu projekta – privremeno skladištenje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za njihovo kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći u Titan cementari Kosjerić

 • Godina

  2011

 • Klijent

  Titan Srbija

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

Procena uticaja na životnu sredinu projekta ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 116 MW i prelaska na indirektni režim rada u TO „Voždovac“, Beograd

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  JKP “Beogradske Elektrane”

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nadležni organ: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Procena uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje kotlarnice, ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja od 140 MW, izgradnje izmenjivačke stanice i izmeštanja gasne regulacione stanice u TO „Novi Beograd“

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  JKP “Beogradske Elektrane”

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nadležni organ: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Procena uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane “Kostolac B”

 • Godina

  2008-2009

 • Klijent

  Elektroprivreda Srbije

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Studiju realizovao multidisciplinarni tim kao deo konzorcijuma: Mašinski fakultet, Rudarsko-geološki faktultet, Univerziteta u Beogradu, Worley Parsons (SAD), Energoprojekt Entel (Srbija).
Nadležni organ: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

Studija izvodljivosti rekonstrukcije puta “Novi Sad-Šabac-Loznica-Požega”

 • Godina

  2007-2008

 • Klijent

  Evropska agencija za rekonstrukciju

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Eptisa, IRD

Opis projekta: izrada Studije izvodljivosti za rekonstrukciju puta M-21 od Novog Sada do Požege preko Šapca.
Naš zadatak: studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja;
Korisnik: JP „Putevi Srbije“.