Due diligence provera i ocena usklađenosti sa zahtevima propisa ili standarda

Provera usklađenosti projekta distributivnog centra kriogenih i tehničkih gasova Istrabenz Plini (SIAD Grupa) u Šimanovcima

 • Godina

  2019

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta: Provera usklađenosti projekta distributivnog centra kriogenih gasova, zapaljivih i tehničkih gasova sa zahtevima EBRD u oblasti zaštite životne sredine i socijalnih pitanja. Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih pitanja.

Provera usaglašenosti sa zahtevima zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu u Ball Beverage Packaging Europe, Beograd

 • Godina

  2019

 • Klijent

  Ball Packaging

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Ramboll (UK)

Opis projekta: Provera usaglašenosti sa zahtevima zakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju limenki – Ball Beverage Packaging Europe, Beograd.

Due diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja projekta unapređenja vodosnabdevanja i kanalizacije u Banja Luci

 • Godina

  2019

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  Deloitte / Interaqua Consulting (Serbia)

Opis projekta: Tehnička i finansijska dijagnostička analiza i analiza zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u sklopu finansiranja izgradnje i rehabilitacije infrastrukture za vodosnabdevanje i sakupljanje otpadnih voda na teritoriji Banja Luke;
Naš zadatak: Due diligence provera postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD. Izrada dokumenata neophodnih za struktuiranje projekta (ESAP, SEP, LARF, NTS).

Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu lokacije za proizvodnju gumenih creva i termoplastičnih cevi za automobilsku industriju, Vladičin Han

 • Godina

  2019

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  ERM (Nemačka)

Naš zadatak: Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Due diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Koridora Vc: obilaznica oko Doboja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH: Rudanka – Putnikovo Brdo (5,3 km) i Putnikovo Brdo – Medakovo (8,5 km)

 • Godina

  2018

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  Zylwood Consulting (V. Britanija)

Opis projekta: Due diligence provera urađena za potrebe EBRD u sklopu finansiranja izgradnje dve putne deonice.
Naš zadatak: Due diligence provera postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD. Izrada dokumenata neophodnih za struktuiranje projekta (ESAP, SEP, LARF, NTS).

Provera usklađenosti na lokaciji za proizvodnju aktivnih farmaceutskih supstanci – TEVA Savski Marof

 • Godina

  2018

 • Klijent

  Pfizer

 • Zemlja

  Hrvatska

 • Nosilac posla

  Ramboll (Nemačka)

Naš zadatak: Provera usklađenosti dobavljača (Teva Savski Marof) sa standardima Pfizer korporacije.

Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu lokacija za proizvodnju „boxspring“ kreveta

 • Godina

  2018

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  ERM (Nemačka)

Predmet projekta/naš zadatak: DD analiza na strani kupca, na dve lokacije u BiH.

Provera usklađenosti sa standardima zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu u Magna Seating d.o.o., Odžaci

 • Godina

  2014-2018

 • Klijent

  Magna Europe

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Ramboll (Nemačka)

Opis projekta/naš zadatak: Redovna godišnja provera fabrike za proizvodnju presvlaka za sedišta za vozila. Provera usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa i standardima korporacije Magna.

Due diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Koridora Vc kroz Republiku Srpsku: Johovac – Rudanka (6 km) i Johovac – Podnovlje (14 km)

 • Godina

  2017

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  Zylwood Consulting (V. Britanija)

Opis projekta: Due diligence provera urađena za potrebe EBRD i EIB u sklopu finansiranja Autoputeva Republike Srpske za izgradnju navedene dve putne deonice.
Naš zadatak: Due diligence provera postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD i EIB;

Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju valjčića

 • Godina

  2017

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  ERM (Nemačka)

Opis projekta / naš zadatak: DD provera na strani kupca.

Due diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu fabrike za proizvodnju ravnog stakla

 • Godina

  2017

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Hrvatska

 • Nosilac posla

  ERM (V. Britanija)

Opis projekta / naš zadatak: DD provera na strani prodavca.

Due Diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja Koridora Vc kroz Federaciju BiH: Počitelj – Buna (7 km) i Donja Gračanica – Zenica Sever (2 km)

 • Godina

  2015

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Opis projekta: Due diligence provera urađena za potrebe EBRD u sklopu finansiranja JP Autoceste BiH za izgradnju navedene dve putne deonice;
Naš zadatak: Due diligence provera postojećih aktivnosti i dokumentacije projekta uključujući vrednovanje usklađenosti sa zahtevima EBRD, izrada Akcionog plana zaštite životne sredine i socijalnih pitanja i Netehničkog rezimea projekta;

Due Diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u Toplani Šabac

 • Godina

  2014

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Fichtner (Nemačka), Energy Saving Group (Srbija)

Predmet projekta: Razmatranje kredita za ugradnju novog kotla na biomasu snage 8 MW i unapređenje mreže daljinskog grejanja u Šapcu.
Our Task: DD provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja u preduzeću.
Korisnik projekta: Grad Šabac, Toplana Šabac.

Due Diligence provera zaštite životne sredine na lokaciji „Rudnik Kovin“

 • Godina

  2012

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta: Klijent (globalni proizvođač građevinskih agregata) je razmatrao mogućnost kupovine rudnika za podvodnu eksploataciju uglja i procenjivao rizike potencijalne investicije;
Lokacija: Rudnik Kovin.

Due diligence provera zaštite životne sredine i socijalnih pitanja projekta malih hidroelektrana Selova i Rovni.

 • Godina

  2011

 • Klijent

  EBRD

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Lokacija projekta: brana Selova (Kuršumlija) i brana Rovni (Valjevo);
Opis projekta: Elektroprivreda Srbije obratila se EBRD sa zahtevom za razmatranje davanja zajma za izgradnju dve male hidroelektrane na postojećim branama „Selova“ i „Rovni“. Banka je angažovala konsultanta da uradi „due dilligence“ proveru projekta u skladu sa standardima EBRD;
Naš zadatak: provera ispunjenosti zahteva domaćih zakonskih propisa iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja, prikaz stanja životne sredine na lokacijama, gep analiza, plan uključivanja zainteresovanih strana.

Audit zaštite životne sredine u fabrici cementa „Lafarge“ i pripadajućih kopova, Beočin

 • Godina

  2010

 • Klijent

  Lafarge ETC

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  WS Atkins (V. Britanija)

Lokacija projekta: Lafarge BFC Beočin;
Opis projekta: Globalni proizvođač cementa Lafarge angažovao je konsultanta da na globalnom nivou sprovede internu proveru zaštite životne sredine, u skladu sa Lafarge protokolom.

Due diligence provera zaštite životne sredine fabrike za proizvodnju boja i lakova u Šapcu

 • Godina

  2008

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Environ (Poljska)

Opis projekta/naš zadatak: Globalni proizvođač boja i premaza je zahtevao DD proveru fabrike za proizvodnju boja i lakova čiju je kupovinu razmatrao.

Due diligence provera zaštite životne sredine fabrike za proizvodnju boja i lakova u Skoplju

 • Godina

  2008

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Makedonija

 • Nosilac posla

  Environ (Poljska)

Opis projekta/naš zadatak: Globalni proizvođač boja i premaza je zahtevao DD proveru fabrike za proizvodnju boja i lakova čiju je kupovinu razmatrao.

Due Diligence provera zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu „Poljoprivrednog kombinata Beograd“

 • Godina

  2007

 • Klijent

  Agencija za privatizaciju Republike Srbije

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Raiffeisen Investment AG (Austrija)

Opis projekta: Raiffeisen Investment AG je izabran za finansijsko-pravnog savetnika Agencije za privatizaciju Republike Srbije u postupku privatizacije „Poljoprivrednog kombinata Beograd“.
Naš zadatak: Due diligence provera preduzeća.