Istraživanje i procena kontaminiranosti lokacija

Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji za reproizvodnju toner kertridža

 • Godina

  2019

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Ramboll (SAD)

Opis posla: Faza I procene stanja životne sredine i brza provera usaglašenosti sa zahtevima zakonskih propisa na lokaciji za reproizvodnju toner kertridža.

Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na lokaciji za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa

 • Godina

  2018-2019

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta/naš zadatak: Nakon Faze I izvršena je i Faza II procene stanja (ugradnja osmatračkih bunara, uzorkovanje i ispitivanje zemljišta i podzemnih voda, procena rizika).

Procena stanja zemljišta i podzemnih voda na lokaciji za proizvodnju komponenti za automobilsku industriju, Kragujevac

 • Godina

  2018

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  ERM (Nemačka)

Opis projekta/naš zadatak: Lokacije za proizvodnju auspuha i plastičnih branika. Desktop procena na strani kupca.

Procena stanja životne sredine na lokaciji Aerodroma Nikola Tesla Beograd

 • Godina

  2017

 • Klijent

  Incheon International Airport Corporation

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Keunjeong Architects (South Korea)

Opis projekta: Sastavni deo tehničke ponude za dobijanje koncesije. Procena stanja životne sredine na lokaciji aerodroma i predlog tehničkih unapređenja u zaštiti životne sredine tokom perioda koncesije (25 godina), u saradnji sa timom za zaštitu životne sredine Inčeon aerodroma.
Naš zadatak: Izrada Strategije upravljanja otpadom, Plana smanjenja i praćenja buke, Strategije zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, Strategije uključivanja lokalne zajednice, Preliminarne procene uticaja na životnu sredinu dodatne piste;

Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Nišu

 • Godina

  2012

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta: Globalni proizvođač teretnih vozila zahtevao je procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Nišu. Klijent je razmatrao mogućnost zakupa lokacije; Izvršene su Faza 1 i Faza 2 procene stanja (ugradnja osmatračkih bunara, uzorkovanje i analiza podzemnih voda, procena rizika istorijskog zagađenja).

Terenska istraživanja za potrebe izrade Master plana zatvaranja postojećih deponija u Pirotskom okrugu

 • Godina

  2011-2012

 • Klijent

  EU Komisija

 • Zemlja

  Srbija

 • Konzorcijum

  Eptisa, Royal HaskoningDHV, VNG

Lokacija projekta: Opštine Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica, Bela Palanka;
Opis projekta: Izrada Master plana zatvaranja postojećih deponija u Pirotskom okrugu. Projekat finansiran od strane Delegacije EU u Republici Srbiji (IPA2008);
Naš zadatak: Upravljanje terenskim istraživanjima na lokacijama postojećih deponija (smetlišta) uključujući izradu osmatračkih bunara, uzorkovanje i analizu zemljišta i podzemnih voda, površinskih voda i sedimenta, geodetska merenja.

Projektovanje i ugradnja mreže osmatračkih bunara u cementari Holcim Novi Popovac

 • Godina

  2010-2011

 • Klijent

  Holcim Srbija

 • Zemlja

  Srbija

Predmet projekta/naš zadatak: Uspostavljanje monitoringa podzemnih voda na lokaciji cementare i obližnje napuštene industrijske deponije. U sklopu projekta ugrađeno je 14 osmatračkih bunara na prostoru cementare, izvršeno je uzorkovanje i analiza podzemnih voda sa 30 bunara. Na osnovu dobijenih rezultata pripremljen je konceptualni hidrogeološki model terena i data procena stepena zagađenosti.

Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Beogradu

 • Godina

  2010

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Golder Associates (Nemačka)

Opis projekta/naš zadatak: Klijent (globalni trgovinski lanac) je zahtevao procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Beogradu, planiranoj za izgradnju Cash&Carry supermarketa.

Faza I i Faza II procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Subotici

 • Godina

  2010

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Golder Associates (Nemačka)

Opis projekta/naš zadatak: Klijent (globalni trgovinski lanac) je zahtevao procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Subotici, planiranoj za izgradnju Cash&Carry supermarketa.

Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila, Sarajevo

 • Godina

  2010

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Bosna i Hercegovina

Opis projekta/naš zadatak: Globalni proizvođač teretnih vozila je zahtevao Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila za koju je razmatrao zakup.

Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila, Beograd

 • Godina

  2009

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta/naš zadatak: Globalni proizvođač teretnih vozila je zahtevao Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji centra za remont teretnih vozila za koju je razmatrao zakup.

Faza I procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji u Skoplju

 • Godina

  2008

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Makedonija

 • Nosilac posla

  Golder Associates (V. Britanija)

Opis projekta/naš zadatak: Klijent iz sektora nepokretnosti je zahtevao procenu stanja životne sredine na grinflid lokaciji u Skoplju, razmatranu za izgradnju.

Faza I procene stanja životne sredine na tri lokacije preduzeća za proizvodnju čeličnih i aluminijumskih profila u Beogradu

 • Godina

  2008

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

Opis projekta/naš zadatak: Globalni proizvođač čelika, potencijalni kupac, zahtevao je Fazu 1 procene stanja životne sredine na tri lokacije za proizvodnju čeličnih profila u Beogradu.

Faza I procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura, Dugi Rat

 • Godina

  2007

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Hrvatska

 • Nosilac posla

  Golder Associates (V. Britanija)

Opis projekta: Klijent iz sektora nepokretnosti je zahtevao Fazu 1 procene stanja životne sredine na lokaciji bivše fabrike za proizvodnju ferohromatskih legura u Dugom Ratu.

Faza I procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji na Hvaru

 • Godina

  2007

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Hrvatska

 • Nosilac posla

  Golder Associates (V. Britanija)

Opis projekta/naš zadatak: Klijent iz sektora nepokretnosti je zahtevao Fazu I procene stanja životne sredine na grinfild lokaciji na Hvaru. Golder je angažovao InSitu da izvrši ovu procenu.

Faza I procene stanja životne sredine na jedanaest lokacija u Beogradu i Nišu predviđenih za gradnju nepokretnosti

 • Godina

  2007

 • Klijent

  Poverljivo

 • Zemlja

  Srbija

 • Nosilac posla

  Golder Associates (V. Britanija)

Opis projekta: Globalna investiciona banka je zahtevala Fazu I procene stanja životne sredine na 11 grinfild i braunfild lokacija u Beogradu i Nišu;
Lokacija projekta: Beograd i Niš.