PROFIL PREDUZEĆA

InSitu je privatno preduzeće osnovano 2006. godine sa ciljem da kao mala, nezavisna i fleksibilna konsultantska firma, pružanjem stručnih usluga, doprinese unapređenju zaštite životne sredine u Srbiji.

NAŠ TIM

Branislav Sekulović, dipl. inž. geologije za hidrogeologiju, je partner i direktor preduzeća. U prethodne 23 godine bavio se naučno-istraživačkim i nastavnim radom na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i konsultantskim radom u oblasti zaštite životne sredine. Kao rukovodilac ili član tima učestvovao na brojnim projektima procene uticaja na životnu sredinu pred domaćim nadležnim organima kao i u procenama uticaja u skladu sa zahtevima međunarodnih finansijskih institucija. Od 2006. godine u kontinuitetu je angažovan na projektima finansiranim od strane Delegacije EU kao ekspert za procenu uticaja na životnu sredinu. Autor je više naučnih radova i član više strukovnih udruženja.
View Branislav Sekulovic's profile on LinkedIn

Maja Simov, dipl. inž. organizacionih nauka, partner, ima 17 godina iskustva u različitim tipovima procena uticaja na životnu sredinu, „due diligence“ analizama i procenama stanja životne sredine na industrijskim i komercijalnim lokacijama u Srbiji, Makedoniji, BiH i Hrvatskoj. Bila je član tima na različitim domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i projekte finansirane od Delegacije EU i Evropske banke za obnovu i razvoj. Radila je i kao konsultant za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine i ocenjivač usaglašenosti sistema sa standardom ISO 14001. Član je Tehničkog komiteta 207 za upravljanje zaštitom životne sredine Instituta za standardizaciju Srbije.
View Maja Simov's profile on LinkedIn

SARADNICI

Usled raznorodnosti projekata na kojima radimo, uspostavili smo čvrstu saradnju sa spoljnim saradnicima koji se bave specifičnim aspektima zaštite životne sredine. Naši saradnici su stručni i sa višegodišnjim iskustvom u oblastima kojima se bave. U zavisnosti od tipa projekta, u realizaciju uključujemo saradnike u oblasti emisija u vazduh i ocene kvaliteta vazduha, hidrologije, ekologije i hidrobiologije, otpadnih voda, otpada, hidrogeoloških istraživanja, hemikalija, buke i vibracija, itd.

InSitu d.o.o.
Ledi Pedzet 3
11000 Beograd
Srbija

e-mail: office [at] insitu.co.rs

Matični broj: 20190167

Back to Top