MEĐUNARODNI KONSULTANTI

 • Aecom (V. Britanija)
 • Atkins (V. Britanija)
 • EPTISA (Španija)
 • ERM (V. Britanija), ERM (Nemačka), ERM (Italija)
 • Fichtner (Nemačka)
 • GIZ – The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Nemačka)
 • Golder Associates (V. Britanija), Golder Associates (Nemačka), Golder Associates (Italija)
 • intec – GOPA International Energy Consultants (Nemačka)
 • MottMacDonald (V. Britanija)
 • Natural Power (V. Britanija)
 • Ramboll Environ (V. Britanija), Ramboll Environ (Nemačka), Ramboll Environ (Poljska)
 • Royal HaskoningDHV (Holandija)
 • SETEC Engineering (Austrija)
 • WSP Environment&Energy (V. Britanija)
 • WYG International (V. Britanija)

EVROPSKA KOMISIJA

 • Delegacija Evopske Komisije u Srbiji
 • Delegacija Evopske Komisije u Makedoniji

FINANSIJSKI I PRAVNI SAVETNICI

 • Raiffeisen Investment AG (Austrija)
 • EPIC (Austrija)

NADLEŽNI ORGANI

 • Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije

MFI

 • Evropska banka za obnovu i razvoj
 • Međunarodna finansijska korporacija (IFC)
 • Evropska investiciona banka

INDUSTRIJA

 • Continental Wind Partners
 • Electrawinds Serbia
 • Elektroprivreda Srbije
 • Holcim
 • Titan
 • JKP Beogradske Toplane
 • Magna Europe
 • Volvo
 • Arcelor Mittal (Belgija)
 • ENSO Hydro (Austrija)
 • Politika ad
 • Delta Holding

DOMAĆI KONSULTANTI

 • Energy Saving Group
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Energoprojekt Industrija

InSitu d.o.o.
Ledi Pedzet 3
11000 Beograd
Srbija

e-mail: office [at] insitu.co.rs

Matični broj: 20190167

Back to Top